Συντήρηση μπότες βροχής

- Oct 15, 2018-

Οι μπότες από καουτσούκ βροχής μπορούν να οξειδώσουν, τον ήλιο και την υψηλή θερμοκρασία κλπ., Που μπορούν να επιταχύνουν την ταχύτητα γήρανσης των προϊόντων από καουτσούκ και να τα κάνουν σκληρά. Επομένως, οι μπότες βροχής δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο για πολύ καιρό και δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο και τη φωτιά. Αποφύγετε επίσης την επαφή με μανίκια άνθρακα, βενζίνη, κλπ., Επειδή αυτοί οι χημικοί διαλύτες θα διαλύσουν το λάστιχο, κάνοντας το άνω κολλώδες. Όταν φορούμε, μην αγγίζετε τα σκληρά αντικείμενα όπως σπασμένα γυαλιά, σύρμα σιδήρου, καρφιά κλπ. Μετά από αυτό, δεν μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.