Πώς να κάνετε τη διοίκηση επιχειρήσεων για υποδήματα ασφάλισης εργασίας;

- Apr 15, 2019-


Πρώτον, η κατανομή των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας


Η μονάδα χρήσης εκδίδεται σύμφωνα με τον φάκελο των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας. Τα στοιχεία του εντύπου απελευθέρωσης αναφέρουν την ονομασία του προϊόντος, το μέγεθος του υποδήματος, την ποσότητα και την ημερομηνία παραλαβής. Μετά την υπογραφή της έγκρισης από τον εργοδότη, μπορεί να εκδοθεί.Δεύτερον, η χρήση των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας


Το τέλειο σύστημα διαχείρισης της χρήσης μπορεί να κάνει τα παπούτσια ασφάλισης εργασίας να διαδραματίζουν σωστό ρόλο στην ελεγχόμενη κατάσταση, προστατεύοντας αποτελεσματικά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει: σωστή επιλογή, φθορά, συντήρηση, αντικατάσταση, καθημερινή επίβλεψη κλπ.


1. Προσδιορίστε τους παράγοντες κινδύνου για κάθε χώρο εργασίας και δώστε τον σωστό τύπο υποδήματος ατομικής προστασίας.

Τα υποδήματα ασφάλισης εργασίας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου. Μόλις η επιλογή είναι λάθος, είναι εξαιρετικά επιβλαβής.

Προσδιορίστε σαφώς τον προστατευτικό εξοπλισμό που πρέπει να φοράτε σε κάθε χώρο εργασίας ή στον εξοπλισμό που προσδιορίζει τον παράγοντα κινδύνου. Η σήμανση μπορεί να εξαλείψει τις αμφιβολίες του επαγγελματία σχετικά με το εάν θα φορέσει προστατευτικό εξοπλισμό και θα υπενθυμίσει στους επαγγελματίες να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό.


2. Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες να φορούν σωστά και να διατηρούν τα δικά τους παπούτσια ασφαλείας.

Μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης, επίδειξης, δοκιμασιών των εργαζομένων και άλλων μεθόδων κατάρτισης, πείτε σε κάθε επαγγελματία που χρειάζεται να φορέσει παπούτσια ασφαλείας με προφορικές και γραπτές μεθόδους:

A. Γιατί πρέπει να φοράτε προστατευτικά υποδήματα;

Β. Πότε και πού να φορέσετε;

Γ. Πώς να το χρησιμοποιήσετε.

Δ. Προφυλάξεις κατά τη χρήση. Βεβαιωθείτε για τη σωστή φθορά των παπουτσιών. Η εκπαίδευση πρέπει να επιτυγχάνεται από όλους, και από κάθε σκοπό.


3. Παρέχετε τους κατάλληλους χώρους αποθήκευσης για υποδήματα ασφάλισης εργασίας

Καθορίστε πού να αποθηκεύσετε και να αποθηκεύσετε. Αν δεν μπορείτε να δείτε απευθείας τα προστατευτικά παπούτσια που είναι αποθηκευμένα στο εσωτερικό, θα πρέπει να αναφέρετε με ακρίβεια και με σαφήνεια το όνομα και την ποσότητα των αποθηκευμένων προστατευτικών παπουτσιών εκτός της θέσης αποθήκευσης και να εξασφαλίσετε εύκολη πρόσβαση και απογραφή.


4. Συντήρηση των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας

Η αποτελεσματικότητα και η μακροζωία των αντικειμένων προστασίας της εργασίας μπορεί να μειωθεί με το χρόνο και την επαναλαμβανόμενη χρήση. Για να εξασφαλιστεί η κανονική φθορά των υποδημάτων, απαιτείται η σωστή συντήρηση. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο συντήρησης. Μια ομάδα ατόμων έχει ανατεθεί να φροντίσει για τη συντήρηση των προσωπικών προστατευτικών υποδημάτων, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι που φορούν προστατευτικά υποδήματα να γνωρίζουν πώς να τα συντηρούν και να τα καθαρίζουν τακτικά. Παρέχετε υλικό στήριξης για καθαρισμό, όπως καθαρισμό στεγνού πανιού, γυαλίσματος υποδημάτων και άλλου εξοπλισμού.


5. Η καθημερινή εποπτεία είναι η εγγύηση για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας δεν προκαλούν καθημερινά θάνατο, τραυματισμό και ασθένεια. Αυτό δίνει στους υπαλλήλους την ψευδαίσθηση ότι τα παπούτσια ασφάλισης εργασίας δεν χρειάζονται. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διαχείριση με τις αντίστοιχες μεθόδους διαχείρισης. πολύ αναγκαία.


Ο εργοδότης δημιουργεί έναν οργανισμό ασφάλειας ή δημιουργεί έναν ειδικό (μερικής απασχόλησης) υπεύθυνο ασφαλείας με βάση το μέγεθος της εταιρείας, επιθεωρεί τακτικά διάφορους χώρους εργασίας, εντοπίζει κρυμμένους κινδύνους και ανασφαλείς συμπεριφορές, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της θέσης στην οποία χρειάζονται υποδήματα ασφάλισης εργασίας δεν φοριέται. Υποδήματα ασφάλισης εργασίας. Ο επιθεωρητής ασφάλειας πρέπει να διορθώσει τη λανθασμένη συμπεριφορά αμέσως μετά την ανακύκλωση του προβλήματος και να γράψει γραπτό μητρώο της μη ασφαλούς κατάστασης. Οι εργοδότες που φορούν κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να δώσουν κριτική και εκπαίδευση σε εκείνους που δεν φορούν ασφαλιστικά παπούτσια και πρέπει να επιμείνουν.


Πριν από την επίβλεψη και την επιθεώρηση, η κατάρτιση του προσωπικού, το σχέδιο επιθεώρησης, το έντυπο επιθεώρησης και άλλες προπαρασκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνονται καλά και να διευκρινίζεται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και οι συμμετέχοντες στην επιθεώρηση, και τα προβλήματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης διορθώνονται χρόνος. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται και αξιολογούνται και η μέθοδος ανάλυσης λέξεων "όχι" χρησιμοποιείται για να προτείνει στόχους βελτίωσης για κάθε σύνδεσμο υπό το πρίσμα των ακατάλληλων, ατελών, ανεπαρκών και ανεπαρκών συνθηκών κάθε συνδέσμου. Με μια μικρή βελτίωση, επιτυγχάνετε σταδιακά την επιθυμητή κατάσταση.


Τρίτον, η συνταξιοδότηση των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας


Όταν τα υποδήματα ασφάλισης εργασίας έχουν υποστεί βλάβη ή η δοκιμασμένη προστατευτική λειτουργία αποτύχει, πρέπει να μετρηθούν εγκαίρως και να καταστραφούν από ένα ειδικό άτομο. Η ποικιλία, η ποσότητα, η πηγή, η αιτία καταστροφής κ.λπ. των κατεστραμμένων υποδημάτων ασφάλισης εργασίας καταγράφονται λεπτομερώς και το προσωπικό και οι εποπτικές αρχές υπογράφουν και υπογράφουν τα έγγραφα. Απαγορεύεται αυστηρά η εκροή ασφαλιστικών παπουτσιών για την αποφυγή ατυχημάτων που οφείλονται σε λάθος φθορά.