Ψάρεμα παντελόνι

- Oct 15, 2018-

Το παντελόνι του νερού είναι ο γενικός όρος για ψάρεμα παντελόνι, παντελόνι εργασίας, προστατευτικό ρουχισμό και ψάρεμα παντελόνι, αλλά οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών είναι δικαιολογημένα. Είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχο ύφασμα και έχει ορισμένη επίδραση αδιάβροχο. Οι προδιαγραφές είναι γεμάτο σώμα, το μισό σώμα και πλήρως κλειστό. Χρησιμοποιείται κυρίως για χημική κατασκευή, πυροπροστασία, αλιευτικά, αναπαραγωγής και άλλες λειτουργίες.