Αντι-στατική ασφάλεια παπούτσια εργασίας αρχή και ανάλυση

- Jan 14, 2019-

Στατικός ηλεκτρισμός είναι μια αντικειμενική φυσικό φαινόμενο. Είναι μια στατική χρεώνεται χρέωση. Περισσότεροι από το στατικό ηλεκτρισμό είναι συνήθως προκαλείται από τριβή και ο διαχωρισμός. Η τριβή προκαλεί θερμότητα, η οποία προκαλεί τα μόρια στο εσωτερικό του υλικού να είναι ενεργό. Στη συνέχεια οι δύο ουσίες Separated, ηλεκτρόνια μπορούν να είναι ηλεκτροστατικά μεταφέρονται από μία ουσία σε άλλο. Χαρακτηρίζεται από υψηλή τάση, χαμηλό ρεύμα, χαμηλής ισχύος και ο χρόνος βραχείας δράσης. Τα κύρια μέτρα για αντι-στατική κατά την παραγωγή είναι απαγωγή, διαρροών του στατικού ηλεκτρισμού, ύγρανσης, εξουδετέρωσης, απομόνωση και γείωση.


Εξουδετέρωση αντιστατικές μεθόδους: εξουδετέρωση είναι σημαντικό επειδή γείωσης και απομόνωση δεν θα κυκλοφορήσει χρέωση από μονωτικά υλικά όπως συνθετικά υφάσματα ή τα συμβατικά πλαστικά. Η χρέωση που παράγονται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι εξουδετερωθεί ή να καταργηθεί από το μονωτικό υλικό και ονομάζεται ιονισμός. Ιόντα είναι απλή φορτισμένες ουσίες που υπάρχουν στον αέρα. Ιόντα που παράγονται από φυσικές πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνουν ηλιακό φως, φωτισμός, υπαίθριο ως φλόγες και ακτινοβολία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισεκατομμύρια των ιόντων μέσω ιόντων γεννήτριες. Υψηλής τάσης παράγει ένα ισορροπημένο μείγμα φορτισμένα ιόντα και χρησιμοποιεί έναν ανεμιστήρα για να βοηθήσει τα ιόντα παρασύρει επάνω ή να εξουδετερώσουν το αντικείμενο. Ιονισμού εξουδετερώνει το στατικό φορτίο ο μονωτής σε οκτώ δευτερόλεπτα, μειώνοντας έτσι τους πιθανή ζημία.


Φυσικά, αντι-στατική, την εξαιρετική είναι ακόμα πρόληψης, η πρόληψη είναι ένα άλλο σημαντικό μέτρο ή σημαντική συσκευή. Αυτό είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ελέγχου. Άλλοι ή θα πρέπει να γνωρίζει ο κίνδυνος ηλεκτροστατικής εκφόρτισης στο έργο σας με ηλεκτρονικά εξαρτήματα, και η κατανόηση τους για να φιλοξενήσουν τους θα είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε υλικό ελέγχου ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Γιατί σε κάποιες βιομηχανίες ειδικού αερίου, καθώς και η βιομηχανία πετρελαίου και πετροχημικών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόληψη και τον έλεγχο των αντι-στατική. Οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να φορούν αντι-στατική ασφάλεια παπούτσια, Αντιστατικά ενδύματα, κλπ., κατά τη λειτουργία. Φορώντας παπούτσια αντι-στατική ασφάλεια είναι η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη τρόπος για να απαλλαγή η ηλεκτροστατική χρέωση του χειριστή, και φορέστε τα παπούτσια αντι-στατική ασφάλεια να κάνει το ανθρώπινο σώμα «Συνδέονται» με τη γη, δηλαδή, «γείωσης», προκειμένου να επιτευχθεί η Σκοπός της ηλεκτροστατικής εκκένωσης, με επιτυχία τον έλεγχο του ανθρώπινου σώματος ηλεκτροστατικό φορτίο στη γραμμή παραγωγής και οι δυσμενείς επιπτώσεις του ανθρώπινου σώματος.


Την ασφάλεια αντιστατική σόλα περιλαμβάνει μια εξόχως κάτω RB που περιέχουν αγώγιμο μαύρο άνθρακα, και το κάτω μέρος της κάθε στρώσης στην οποία το αγώγιμο ύφασμα και το αγώγιμο σύρμα είναι διάσπαρτα στο πέλμα που καλύπτονται με αγώγιμη κόλλα. Αντι-στατική παπούτσια πρέπει να έχουν αντι-στατική smash ή πάτος όταν φοριέται, και να εργάζονται σε αντι-στατική έδαφος για να κάνει το στατικό ηλεκτρισμό που έφερε από το ανθρώπινο σώμα στη γη. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του αντιστάτη είναι πάρα πολύ μεγάλο ή αποσυνδεθεί, το ανθρώπινο σώμα θα εκτεθούν σε επιβλαβείς στατικού ηλεκτρισμού. Ως εκ τούτου, σε σημαντικά τμήματα, πρέπει να υπάρξει ένα ανθρώπινο σώμα tester αντίσταση να εντοπίζει αν τα παπούτσια/παπούτσια/πέλματα που φοριούνται από το ανθρώπινο σώμα και η συνολική αντίσταση του ανθρώπινου σώματος μπορεί να διαρρεύσει το στατικό ηλεκτρισμό.