Ποια είναι η σημασία της χρήσης των υποδημάτων ασφαλείας για τους εργαζομένους;

- May 18, 2019-Όλοι γνωρίζουμε ότι οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό όταν ασχολούνται με την παραγωγή, προκειμένου να προστατεύσουν την ασφάλειά τους, έτσι ώστε να μειωθούν οι βλάβες που προκαλούνται στο σώμα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Υπάρχουν βεβαίως πολλοί τύποι προϊόντων ασφάλισης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποδημάτων ασφαλείας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά.


Στο εργοτάξιο, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι ένας από τους χώρους όπου πρέπει να φοράτε προϊόντα ασφάλισης εργασίας. Υπό κανονικές συνθήκες, καταλαβαίνουμε ότι οι κατασκευαστές πρέπει να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε να αποφευχθεί ο θάνατος σκληρών αντικειμένων στο κεφάλι ή να πέσουν, αλλά τα παπούτσια ασφαλείας παραμελούνται συχνά. Στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια πρέπει να φορούν προστατευτικά παπούτσια ασφαλείας σύμφωνα με την εργασία τους για να αποφύγουν τα σκληρά αντικείμενα, τα μεταλλικά αντικείμενα και άλλους τραυματισμούς.


Εάν τα υποδήματα ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις προστατευτικές λειτουργίες τους, πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην επιλογή, χρήση και συντήρηση. Πριν από την επιλογή, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους κύριους κινδύνους που προκαλούν άμεσο ή έμμεσο τραυματισμό στα πόδια του εργαζομένου:


1. Τσιμπήστε από ένα σκληρό, τροχαίο ή πτώση αντικείμενο.


2. Βυθίσατε τη σόλα ή το σώμα του παπουτσιού με αιχμηρά αντικείμενα.


3. Κόψτε με αιχμηρά αντικείμενα και ακόμη και σχίστε το δέρμα.


4. Ο χώρος λιπαίνεται και πέφτει.


5. Επαφή με χημικά, τετηγμένα μέταλλα, επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής θερμοκρασίας.


6. Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον γεμάτο εύφλεκτα αέρια, εάν η απελευθέρωση στατικού ηλεκτρισμού δεν χειρίζεται σωστά, τότε θα γίνει πηγή ανάφλεξης ανά πάσα στιγμή, προκαλώντας έκρηξη. Επιπλέον, η αγωγιμότητα του ποδιού μπορεί επίσης να επηρεάσει το επίπεδο κινδύνου ηλεκτροπληξίας όταν οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με ηλεκτρικό εξοπλισμό.


Επί του παρόντος, τα πιο κοινά υποδήματα ασφαλείας περιλαμβάνουν παπούτσια ασφαλείας κατά της θρυμματίσεως, παπούτσια ασφαλείας με διάτρηση, μονωμένα παπούτσια ασφαλείας, αντιστατικά παπούτσια ασφαλείας και αγώγιμα υποδήματα ασφαλείας, παπούτσια ασφαλείας υψηλής θερμοκρασίας, παπούτσια ασφαλείας κρύου τύπου, υποδήματα προστασίας από χημικές ουσίες , παπούτσια ασφαλείας για τα αέρια και τα αλκάλια, παπούτσια ασφαλείας, κλπ., εκτός από τη μονωτική μόνωση για εργαζόμενους στο δρόμο, κατάλληλη για την ενίσχυση των σόλων των κατασκευαστών, προστατευτικά υποδήματα για την υγρασία των πέλματος των τροφίμων και των οινοποιών. Η λειτουργία των προστατευτικών υποδημάτων ασφαλείας καθορίζεται κυρίως ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας και τις συνθήκες εργασίας. Γενικά, έχει τις λειτουργίες αντιολισθητικής, αντιδιαρρηκτικής και αντιεκβολής, και έχει ειδικές λειτουργίες όπως αντιαναγωγιμότητα και αντιδιαβρωτική προστασία.


Είναι πολύ απαραίτητο να επιλέξετε τα υποδήματα ασφαλείας με τις αντίστοιχες προστατευτικές λειτουργίες για τους παραπάνω διαφορετικούς κινδύνους.