Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο κάλυμμα του ποδιού ενός συγκολλητή και σε ένα παπούτσι που παγώνει;

- Nov 21, 2018-1. Τα προστατευτικά υποδήματα συγκόλλησης πρέπει να φοριούνται για εργασίες συγκόλλησης. Το πρότυπο αναφοράς είναι το ld4-1991 "προστατευτικά παπούτσια συγκόλλησης". Τα προστατευτικά υποδήματα για συγκόλληση έχουν προστασία υψηλής θερμοκρασίας, ηλεκτρική μόνωση, προστασία από τα δάκτυλα και άλλες λειτουργίες. Το βάρος των παπουτσιών αντι-θραύσης τοποθετείται στην προστασία.


2. Το επάνω μέρος είναι να αποφευχθεί η εκτόξευση του συγκόλλησης από το επάνω μέρος στο παπούτσι.