Οι εργασίες κατασκευής γραμμών απαιτούν τη χρήση υποδημάτων ασφαλείας

- Jan 06, 2019-

Η κατασκευή των αστικών σιδηροδρόμων αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για τη λειτουργία της αστικής κυκλοφορίας και την ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όσο ταχύτερη είναι η ταχύτητα αστικής ανάπτυξης, τα αντίστοιχα έργα κατασκευής τροχιάς θα αυξηθούν και οι εργαζόμενοι που συμβάλλουν στην κατασκευή γραμμής κατασκευάζουν στην αστική τροχιά, είναι απαραίτητο να κάνουν καλή δουλειά για την ασφαλή προστασία της εργασίας, να φορούν κατάλληλα αντικραδασμικά και παπούτσια ασφαλείας που προστατεύουν από διάτρηση και μειώνουν την εμφάνιση επικίνδυνων ατυχημάτων στην εργασία.


Υπάρχουν γενικά μεγάλης κλίμακας μηχανικές λειτουργίες στην κατασκευή γραμμής. Οι εργαζόμενοι που φορούν αντιαρματικά παπούτσια ασφαλείας μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια του ποδιού και να μειώσουν τον κίνδυνο θραύσης του ποδιού από βαριά αντικείμενα υψηλού υψομέτρου. Επειδή τα παπούτσια ασφαλείας κατά της θλίψης είναι εφοδιασμένα με ένα εσωτερικό πώμα το οποίο αντιστέκεται σε κάποια δύναμη κρούσης στο καπάκι των ποδιών, το εσωτερικό καπάκι τοποθετείται ανάμεσα στο παπούτσι και το παπούτσι, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ζημιά του αντικειμένου που πέφτει πόδι.


Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της γραμμής, στην περίπτωση που το οικοδομικό έδαφος δεν καθαρίζεται με ασφάλεια, θα τοποθετηθούν οργανικά εργαλεία, υλικά, λάστιχα κλπ. Γύρω από την κλίση του θεμελιώδους λάκκου. Οι εργαζόμενοι που φορούν προστατευτικά παπούτσια που προστατεύονται από διάτρηση μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το τόσο περίπλοκο περιβάλλον εργασίας. Τα προστατευτικά παπούτσια είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα φύλλα τοποθετημένα πάνω από τα πέλματα, έτσι ώστε τα πόδια να μην μπορούν να τρυπηθούν από διάφορα αιχμηρά αντικείμενα και το πόδι μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της εργασίας.


Το έργο προστασίας της ασφάλειας της κατασκευής γραμμών έχει σημασία, ειδικότητα και πολυπλοκότητα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν προσοχή στα διάφορα στάδια της κατασκευής γραμμών, να βελτιώσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ασφάλεια, να συνειδητοποιήσουν τα προϊόντα ασφάλειας της εργασίας και να αποτρέψουν την εμφάνιση επικίνδυνων ατυχημάτων στην κατασκευή αστικών γραμμών. Το προσωπικό της κατασκευής είναι ασφαλές.


Εκτός από τη χρήση προστατευτικών παπουτσιών με αντιδιαρρηκτική προστασία και διάτρηση με ειδικές λειτουργίες, οι εργαζόμενοι πρέπει να φέρουν κράνη ασφαλείας στο χώρο και να χρησιμοποιήσουν προσωπικά προϊόντα προστασίας της εργασίας σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας ασφαλείας και την πειθαρχία της παραγωγής.