Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του χαλύβδινου καπακιού των παπουτσιών ασφαλείας

- Oct 28, 2018-

Η αντιπλημμυρική απόδοση του καπακιού του δακτύλου του παπουτσιού ασφαλείας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Σύμφωνα με την αρχή του προστατευτικού χώρου στην καθημερινή μας δουλειά, όχι μόνο το χαλύβδινο καπάκι του παπουτσιού ασφαλείας πρέπει να έχει επαρκή αντοχή, αλλά και η σόλα να μπορεί να σχηματίζει την απαραίτητη δύναμη στήριξης αμέσως κάτω από την πτυχή του καπακιού του δακτύλου υπό πίεση ή πρόσκρουση, έτσι ώστε να επηρεάζεται. Η δύναμη μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά στο έδαφος χωρίς να προκαλέσει άλλα τμήματα, όπως το πώμα από χάλυβα, πάνω από την σόλα ασφαλείας, να βυθιστεί στην σόλα μετά την πίεση.

Αν ο τύπος της σόλας του παπουτσιού ασφαλείας είναι σχετικά σκληρός, είναι πιο αποτελεσματικός για την υποστήριξη του καπακιού του ποδιού. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η σόλα πρέπει να διατηρείται σε ευθυγράμμιση με την άκρη του καπακιού του ποδιού κατά το σχεδιασμό και η σόλα πρέπει να έχει σχήμα δοντιού. Αυτό συμβαίνει επειδή η απόσταση μεταξύ των πυθμένων των πέλμων δεν παρέχει καλή στήριξη, έτσι είναι δυνατόν να αποφευχθεί η επικάλυψη των άκρων του χαλύβδινου ποδιού του παπουτσιού ασφαλείας και του πυθμένα της σόλας.

Ένα άλλο σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της σόλας που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του καπακιού του δακτυλίου από χάλυβα του παπουτσιού ασφαλείας είναι ότι το συνολικό πάχος της σόλας μειώνεται βαθμιαία προς την κατεύθυνση του δακτύλου, πράγμα που αυξάνει το δάκτυλο του δακτύλου. Αντιστρόφως, αυτό επηρεάζει την προστατευτική απόδοση του καπακιού του δακτύλου από το δάπεδο ασφαλείας, το οποίο είναι κεκλιμένο προς τα εμπρός όταν υποστεί κρούση ή κρούση, προκαλώντας έτσι το εμπρόσθιο κέλυφος του πώματος να είναι χαμηλότερο από το πίσω άκρο του καπακιού.

Επειδή τα περισσότερα καπάκια από χαλύβδινα παπούτσια ασφαλείας είναι σχεδιασμένα να μεταδίδουν κρούση και πίεση μέσω του εμπρόσθιου κελύφους, αν το εμπρόσθιο κέλυφος πιέζεται κάτω από την πίσω άκρη του πώματος, ο μηχανισμός μεταφοράς δύναμης δεν θα λειτουργήσει αποτελεσματικά. υφίστανται σοβαρές παραμορφώσεις.

Υπάρχει επίσης ένα χαρακτηριστικό της μοναδικής συνιστώσας που επηρεάζει επίσης την προστατευτική ικανότητα του καπακιού του δακτύλου του ποδιού ασφαλείας, το οποίο είναι το διαμήκες τμήμα της ανώτερης επιφάνειας που κόβεται κατά το πλάτος της σόλας και φαίνεται από τα διαμήκη και εγκάρσια τμήματα. Το άνω υλικό που εμβαπτίζεται στην σόλα αυξάνει το κενό στη μέση του καπακιού του δακτύλου ασφαλείας, οπότε η ποσότητα παραμόρφωσης του καπακιού είναι μεγαλύτερη όταν υποστεί πιθανό τραυματισμό.