[Γνώση σχετικά με τα παπούτσια ασφαλείας] Ορισμός διαφόρων τύπων προϊόντων προστασίας της εργασίας

- Apr 12, 2019-


[Γνώση σχετικά με τα παπούτσια ασφαλείας] Ορισμός διαφόρων τύπων προϊόντων προστασίας της εργασίας


Προστασία ασφαλείας 8 θησαυρούς


Προστασία κεφαλής

Τα προϊόντα προστασίας από το κεφάλι είναι προστατευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κεφαλιού από τραυματισμούς από κρούση και σύνθλιψη.


2. Εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας

Σύμφωνα με τους προστατευτικούς σκοπούς, ο αναπνευστικός εξοπλισμός προστασίας χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: την προστασία από τη σκόνη, την προστασία από ιούς και τον οξυγόνο. σύμφωνα με την αρχή της δράσης, μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: τύπος φίλτρου και τύπος παροχής αέρα. Ο προστατευτικός εξοπλισμός αναπνοής είναι ένα σημαντικό προστατευτικό εργαλείο για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών όπως η πνευμονοκονίαση και η επαγγελματική δηλητηρίαση.

3. Εξοπλισμός προστασίας ματιών (προσώπου)

Ο προστατευτικός εξοπλισμός μάτι (πρόσωπο) χρησιμοποιείται για την προστασία των ματιών των προσώπων, για την αποφυγή βλάβης από ξένα υλικά, υπεριώδεις ακτίνες, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

4. Προϊόντα προστασίας της ακοής

Τα ακουστικά βοηθήματα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση του θορύβου και την προστασία της ακοής.

5. Εξοπλισμός προστασίας χεριών (βραχίονα)

Προστατευτικά γάντια χρησιμοποιούνται για την προστασία των χεριών και των χεριών.

6. Προϊόντα προστασίας ποδιών

Τα προϊόντα προστασίας ποδιών χρησιμοποιούνται για την προστασία του ποδιού από κάθε είδους τραυματισμό.

7. Προϊόντα προστασίας σώματος

Προστατευτική ενδυμασία χρησιμοποιείται για την προστασία του σώματος του εργαζομένου από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες στο περιβάλλον εργασίας.

8. Προϊόντα προστασίας του δέρματος

Τα προϊόντα φροντίδας του δέρματος χρησιμοποιούνται για την προστασία του εκτεθειμένου δέρματος των εργαζομένων.

9. Προϊόντα προστασίας κατά της πτώσης

Εξοπλισμός προστασίας κατά της πτώσης χρησιμοποιείται για την προστασία εργαζομένων υψηλού υψομέτρου από ατυχήματα.