Έρευνα και αναθεώρηση του κύριου τεχνικού περιεχομένου των υποδημάτων ασφαλείας

- Oct 27, 2018-

1. Περιγραφή της τυποποιημένης τροποποίησης ονόματος

Το αναθεωρημένο τυποποιημένο όνομα είναι "Υποδήματα προστασίας ηλεκτρικών υποδημάτων", τα οποία προσθέτουν την καθοδηγητική λέξη "προστασία ποδιών" και διαγράφουν τις "γενικές τεχνικές συνθήκες" στο αρχικό πρότυπο όνομα. Στην πραγματικότητα, από την εφαρμογή της, το GB 12011-2000 έχει εφαρμοστεί ως πρότυπο προϊόντος. Χρησιμοποιείται από κατασκευαστές, κυβερνητικούς ρυθμιστικούς φορείς, οργανισμούς επιθεώρησης και χρήστες για την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων υποδηματοποιίας ηλεκτρικής ασφάλειας. Ένα γενικό όνομα προϊόντος είναι καλό. Η εισαγωγή των οδηγιών είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 11ου πενταετούς σχεδίου για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας και είναι επίσης βολική για την τυπική ανάκτηση.

2. Γενικές απαιτήσεις για αποτελέσματα έρευνας και αναθεώρησης

Οι γενικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες και τις επιδόσεις χρήσης των υποδημάτων και των εξαρτημάτων τους. Αυτό είναι ένα μέρος όπου το τυποποιημένο περιεχόμενο έχει αλλάξει πολύ. Ο σκοπός είναι να γίνει το τεχνικό περιεχόμενο κοντά στο διεθνές πρότυπο και να βελτιωθεί η μη ηλεκτρική απόδοση. Έτσι ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα του προϊόντος. Επειδή οι GB 20991-2007 και GB 21146-2007 τροποποιούνται για να υιοθετήσουν τα διεθνή πρότυπα, το τεχνικό περιεχόμενο είναι βασικά σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και η GB 21146 υιοθετεί τη μέθοδο δοκιμής GB20991, με βάση το τεχνικό περιεχόμενο της πλήρους απορρόφησης και απορρόφησης αυτών των δύο πρότυπα. Οι γενικές απαιτήσεις και οι αντίστοιχες μέθοδοι δοκιμών του GB 12011-2000 συμπληρώθηκαν και αναθεωρήθηκαν. Οι κύριες αλλαγές στο τεχνικό περιεχόμενο του νέου προτύπου και του παλαιού προτύπου είναι οι εξής:

α) Όσον αφορά τις απαιτήσεις για το επάνω μέρος ασφαλείας:

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι μέτρησης για το ύψος του άνω μέρους ασφαλείας τροποποιούνται και υιοθετούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.2.1 του GB 21146. Η μέθοδος δοκιμής είναι η μέθοδος 6.2 της GB20991.

Οι απαιτήσεις για το πάχος του άνω μέρους ασφαλείας είναι ίδιες με αυτές του αρχικού προτύπου και η μέθοδος μέτρησης αλλάζει και υιοθετείται η μέθοδος 6.1 του GB 20991.

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμής για την αντοχή σε σχισίματα από δέρμα (νέα ονομαστική ονομαστική αντίσταση σε σχίσιμο) τροποποιήθηκαν. Οι απαιτήσεις για την αντοχή σε σχίσιμο του άνω μέρους του υφάσματος αυξήθηκαν με τις απαιτήσεις του 5.4.3 της GB 21146. Η μέθοδος δοκιμής είναι η μέθοδος 6.3 στο GB20991. Το παλαιό πρότυπο απαιτεί μόνο αντοχή δέρματος στην ανώτερη δακρυσία.

Οι απαιτήσεις για τις ιδιότητες εφελκυσμού του καουτσούκ και του πολυμερούς άνω μέρους και η μέθοδος δοκιμής για τις ιδιότητες εφελκυσμού των επάνω ελαστικών τροποποιήθηκαν. Εγκρίθηκαν οι απαιτήσεις του σημείου 5.4.4 της GB 21146. Η μέθοδος δοκιμής είναι 6,4 GB 20991.

Αυξημένη αντοχή στην αναδίπλωση, διαπερατότητα υδρατμών και συντελεστής, τιμή pH, υδρόλυση, περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο και μέθοδοι δοκιμής για το πάνω μέρος ασφαλείας και αυξημένη αντοχή στην αναδίπλωση καουτσούκ και πολυμερών υλικών όσον αφορά την αντοχή διπλώματος Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημείου 5.4.5 του GB 21146, η μέθοδος δοκιμής είναι η μέθοδος 6.5 στο GB20991. και οι απαιτήσεις για διαπερατότητα υδρατμών και συντελεστή, τιμή pH, περιεκτικότητα σε εξασθενές χρώμιο, υδρόλυση και άλλες μέθοδοι δοκιμής του άνω μέρους είναι GB 21146 και GB20991 αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις και μέθοδοι.

β) Όσον αφορά τις απαιτήσεις για την εξωτερική σόλα:

Αυξάνει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους μέτρησης του αντιολισθητικού σχεδίου και του πάχους της εξωτερικής σόλας ώστε να είναι πιο συγκεκριμένη και πιο ολοκληρωμένη.

Οι απαιτήσεις για την εξωτερική αντοχή στη ρωγμή του πυθμένα και η μέθοδος δοκιμής αυξάνονται και υιοθετούνται οι απαιτήσεις του σημείου 5.8.2 του GB21146 και η μέθοδος δοκιμής είναι 8.2 της GB 20991.

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμής για την αντίσταση στη φθορά και την αντίσταση δίπλωσης της εξωτερικής σόλας του παπουτσιού ασφαλείας έχουν τροποποιηθεί. Λόγω των διαφορών στην αντίσταση φθοράς της εξωτερικής σόλας για παπούτσια με διαφορετικά υλικά και διαφορετικά επίπεδα πίεσης, γίνεται αναφορά στη χρήση του 5.8.3 της GB 21146. Αίτηση. Και σύμφωνα με την κατάσταση της δοκιμής, έχει επαναπροσδιοριστεί. η αντίσταση δίπλωσης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του σημείου 5.8.4 της GB 21146 και η μέθοδος δοκιμής είναι 8.3 και 8.4 στο GB20991.

Προστέθηκαν οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμής για την υδρόλυση σόλας με εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη και εξωτερική στρώση πολυουρεθανικού υλικού, χρησιμοποιώντας τις απαιτήσεις του σημείου 5.8.5 της GB 21146, η μέθοδος δοκιμής είναι 8.5 στο GB20991.

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμής για την αντοχή συγκόλλησης του μεσαίου στρώματος της σόλας πολλαπλών στρώσεων αυξάνονται και υιοθετούνται οι απαιτήσεις του σημείου 5.8.6 της GB 21146 και η μέθοδος δοκιμής είναι 5.2 της GB 20991,

γ) Όσον αφορά τις απαιτήσεις για υποδήματα ασφαλείας:

Αυξάνει τις απαιτήσεις εμφάνισης όλων των πολυμερών υποδημάτων, χρησιμοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις του QB 1471-1992.

Οι απαιτήσεις και οι μέθοδοι δοκιμής για την αντοχή αποφλοίωσης του εξωτερικού πυθμένα αλλάζουν στις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής για την αντοχή συγκόλλησης του άνω μέρους / της σόλας. Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του σημείου 5.3.1.2 της GB 21146 και η μέθοδος δοκιμής είναι 5.2 της GB 20991.

Https://www.safttofootwear.com