Συχνά εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, ποια προϊόντα ασφαλείας πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι;

- Nov 28, 2018-

Εξωτερική εργασία χωρίζεται σε πολλά είδη. Για παράδειγμα, η χημική βιομηχανία πρέπει να φοράτε παπούτσια ασφαλείας και προστατευτικό ρουχισμό που είναι ανθεκτικά σε οξύ και αλκαλίων. Των κατασκευών πρέπει να φορούν αντι-piercing παπούτσια ασφαλείας και κράνη ασφαλείας. Ακόμη και η αστυνομία ασφάλειας για ειδική ασφάλεια παπούτσια, τομέα πυροπροστασίας χρειάζεται ειδική φωτιά ασφάλεια παπούτσια προστατευτική ενδυμασία, κλπ. Εν ολίγοις, όλα τα κοινωνικά στρώματα είναι διαφορετική, ανάλογα με την κατάσταση.