Υποδήματα ασφαλείας πολλαπλών λειτουργιών για χώρο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

- Dec 22, 2018-

Ο χώρος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας διανέμει κυρίως ηλεκτρική ενέργεια για χρήστες χαμηλής τάσης ή εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Ο χώρος διακόπτη είναι συνήθως εξοπλισμένος με διακόπτες για τη διανομή πολλαπλών φορτίων χαμηλής τάσης. Καθώς οι εργαζόμενοι εργάζονται στην αίθουσα διανομής ενέργειας, μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τα παπούτσια ασφαλείας που φέρουν απόδοση μόνωσης. Η ζημιά από ηλεκτροπληξία και η σωστή χρήση σχετικών προϊόντων προστασίας της εργασίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα της εργασίας.


Η εισερχόμενη γραμμή του χώρου διανομής χαμηλής τάσης είναι γενικά καλώδιο 400V που διανέμεται από τον πίνακα διακοπτών χαμηλής τάσης στον υποσταθμό μετασχηματιστή 35kV ή 10kV. Ο χειριστής μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια με τα μονωμένα υποδήματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της εργασίας διανομής ενέργειας. Επειδή τα μονωμένα παπούτσια ασφαλείας είναι κατάλληλα για το περιβάλλον με περισσότερο ρεύμα, το απομονωμένο ρεύμα διέρχεται από το ανθρώπινο σώμα μέσω του σημείου επαφής, το οποίο είναι ένα παπούτσι ασφαλείας που εμποδίζει το ανθρώπινο σώμα από ηλεκτροπληξία.


Για τους εργαζομένους που εργάζονται στον προαστιακό χώρο διανομής, φορούν υποδήματα ασφαλείας με λειτουργία κατά της διάτρησης, τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν το περίπλοκο περιβάλλον εργασίας γύρω από τον προαστιακό χώρο διανομής και να μειώσουν τον κίνδυνο ακονίσματος των πέλμων του γυαλιού όπως το έδαφος. Επειδή το παπούτσι ασφαλείας που προστατεύεται από τρυπήματα είναι ένα παπούτσι ασφαλείας που τοποθετείται στο πέλμα του παπουτσιού για να εμποδίζει τη διάτρηση της σόλας από διάφορα αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα, εμποδίζοντας έτσι το τραυματισμό του ποδιού.


Η συνήθης συντήρηση και λειτουργία διαφόρων διακοπτών τάσης και εγκαταστάσεων διανομής στην αίθουσα διανομής ενέργειας μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την κανονική μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χειριστές φορούν μονωτικά παπούτσια ασφαλείας και άλλα προϊόντα προστασίας της εργασίας για να ρυθμίζουν τη λειτουργία, πράγμα που μπορεί να προσφέρει αποδοτικότητα στην εργασία και να μειώσει τα ατυχήματα. συμβούν.


Και για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε σύνθετα περιβάλλοντα, φορούν πολυλειτουργικά υποδήματα ασφαλείας με μόνωση και διάτρηση, τα οποία εγγυώνται αποτελεσματικά την ασφάλεια των λειτουργιών και φοβούνται τη λειτουργία του ζωντανού εξοπλισμού σε περίπλοκα περιβάλλοντα εργασίας.