Εισαγωγή στην προστατευτική απόδοση των αντιστατικών παπουτσιών

- Nov 19, 2018-

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι νέες τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αντιπαρατικά παπούτσια υψηλής απόδοσης, τα οποία όχι μόνο βελτιώνουν την προστατευτική απόδοση των αντιστατικών παπουτσιών υψηλής απόδοσης αλλά και βελτιώνουν την άνεση και την καθημερινή φροντίδα. Πολλές σχετικές επιδόσεις σε αντιστατικά παπούτσια!(1) Υψηλή απόδοση προστασίας


Με την εφαρμογή τεχνολογίας υψηλού επιπέδου σε διάφορους τομείς, η απειλή προσωπικών τραυματισμών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυξάνεται επίσης. Επομένως, για να βελτιωθεί περαιτέρω η προστατευτική απόδοση των προστατευτικών ενδυμάτων υψηλής απόδοσης, είναι δυνατό να αναπτυχθούν ίνες υψηλής απόδοσης και να βελτιωθεί η τεχνολογία επεξεργασίας των αντιστατικών υποδημάτων. να εκπληρώσω. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ινών υψηλής απόδοσης, όπως οι ίνες para-aramid, meta-aramid και PBI, έχουν βελτιώσει σημαντικά την προστατευτική απόδοση των θερμικών αντιστατικών υποδημάτων.(2) Προστασία πληροφοριών


Η νανοτεχνολογία, η τεχνολογία μικροηλεκτρονικής, τα υλικά αλλαγής φάσης και άλλες εφαρμογές στην προστατευτική ενδυμασία υψηλής απόδοσης, κάνουν τα αντιστατικά παπούτσια υψηλής απόδοσης πιο ευφυή. Για παράδειγμα, ένα μικροηλεκτρονικό σύστημα προστίθεται σε ένα αντι-στατικό παπούτσι υψηλής απόδοσης, το οποίο μπορεί να ανατροφοδοτήσει το περιβάλλον του χρήστη σε πραγματικό χρόνο και να επιτύχει αυτο-προσαρμογή. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας όχι μόνο βελτιώνει την προστατευτική απόδοση των αντιστατικών παπουτσιών υψηλής απόδοσης, αλλά και έχει ειδικές λειτουργίες όπως η λειτουργία αναγνώρισης, η λειτουργία stealth και η θεραπευτική λειτουργία.(3) Λειτουργική πολυμορφία


Τα αντιστατικά υποδήματα υψηλής απόδοσης όχι μόνο προστατεύουν από ορισμένες βλαβερές ουσίες, αλλά και προστατεύουν από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φθοράς. Αν τα αντιστατικά παπούτσια δεν μπορούν να προστατεύσουν πλήρως αυτούς τους επιβλαβείς παράγοντες, μπορεί να είναι αντιστατικοί. Η ζημιά που προκαλείται από τα παπούτσια μειώνει ή και μειώνει τις προστατευτικές επιδόσεις των αντιστατικών παπουτσιών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.