Μόνωση μπότες και πεδίο εφαρμογής

- Oct 27, 2018-

Μόνωση μπότες που ονομάζεται επίσης υψηλής τάσης μόνωση μπότες, μπότες εξόρυξης. Η λεγόμενη μόνωση σημαίνει ότι το φορτισμένο σώμα σφραγίζεται με ένα μονωτικό υλικό, απομονώνοντας έτσι το φορτισμένο σώμα ή τον αγωγό των διαφόρων δυνατοτήτων, έτσι ώστε το ρεύμα να μπορεί να ρέει σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι. Καλή μόνωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των γραμμών, και είναι επίσης ένα σημαντικό μέτρο για την πρόληψη ατυχημάτων ηλεκτροπληξία. Μόνωση συχνά παίζει άλλους ρόλους: θερμότητας διασκεδασμού, μηχανική υποστήριξη και καθήλωση, αποθήκευση ενέργειας, σβέση του τόξου, υγρασία, αντίσταση ωίδιο, και προστασία των αγωγών.

Ηλεκτρικά μονωμένα παπούτσια ως βοήθημα ασφάλειας για την ηλεκτρολογική εργασία, ως υπεύθυνος ασφάλειας εργασίας, πρέπει να κατανοήσουμε ξεκάθαρα αυτό. Συχνά, ορισμένοι διευθυντές με ανεπαρκή γνώση ηλεκτρικές πιστεύουν λανθασμένα ότι, 6KV μόνωση παπούτσια ή παπούτσια μόνωση 5KV πανί, το εύρος της εφαρμογής είναι 6KV ή 5KV περιβάλλον, το οποίο είναι πολύ λάθος. Ηλεκτρική ασφάλεια διαχείρισης, μονωτικά εργαλεία χωρίζονται σε βασική ασφάλεια εργαλεία και εξοπλισμός βοηθητικών ασφαλείας. Ο εξοπλισμός λεγόμενη βασική ασφάλεια αναφέρεται σε εξοπλισμό ασφαλείας με επαρκή μόνωση δύναμη να αντέχουν την ηλεκτρική εφαρμογή τάσης, όπως μονωτικές βέργες, μονωτικά σφιγκτήρες και μόνωση πίνακες (σκάλες). Τα εργαλεία βοηθητική ασφάλειας δεν είναι αρκετά για να αντέξουν την ηλεκτρική τάση λειτουργίας. Στην ηλεκτρολογική εργασία, ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας (όπως μονώνοντας πατάκια, μονωμένα παπούτσια) δεν μπορεί να αγγίξει τα ζωντανά μέρη. Αλλά μπορεί να αποτρέψει τις επιπτώσεις της βήμα τάσης στο ανθρώπινο σώμα. Μονωτικά παπούτσια και παπούτσια πανί μόνωση χρησιμοποιούνται κυρίως ως βοηθητικά εργαλεία υπό συχνότητα τροφοδοσίας του 1000V. Επίπεδα τάσης μπορούν γενικά να χωριστούν σε: 6kv μόνωση μπότες, μπότες μονωμένο 20kv, 25kv μόνωση μπότες και 35kv μονωμένο μπότες. Χρησιμοποιούν σε περιβάλλοντα που προσαρμόζονται στις διαφορετικές τάσης επιπέδων

Https://www.safttofootwear.com