Στην Κίνα, ποια είναι τα "τρία πιστοποιητικά και ένα σημείο" για την προμήθεια προστασίας της εργασίας;

- Nov 27, 2018-

Στην Κίνα, ποια είναι τα "τρία πιστοποιητικά και ένα σημείο" για την προμήθεια προστασίας της εργασίας;


Τα τρία πιστοποιητικά φέρουν την ένδειξη: άδεια παραγωγής, πιστοποιητικό προϊόντος, πιστοποιητικό αξιολόγησης ασφάλειας και σήμα ασφαλείας.