Γενικά χαρακτηριστικά εφαρμογής καουτσούκ

- Oct 15, 2018-

Το ειδικό καουτσούκ αναφέρεται στο καουτσούκ με ορισμένες ειδικές ιδιότητες. Κυρίως: 1 καουτσούκ νιτριλίου, που αναφέρεται ως NBR, που λαμβάνεται με συμπολυμερισμό βουταδιενίου και ακρυλονιτριλίου. Καλή αντοχή σε λάδι και γήρανση, μακροχρόνια χρήση στον αέρα στους 120 ° C ή σε λάδι στους 150 ° C. Επιπλέον, έχει αντοχή στο νερό, αεροστεγή και εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης. 2 καουτσούκ σιλικόνης, η κύρια αλυσίδα αποτελείται από άτομα πυριτίου οξυγόνου εναλλάξ, με οργανικές ομάδες στο άτομο πυριτίου. Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, αντίσταση στο όζον και ηλεκτρική μόνωση. 3 φθορίου, ένα συνθετικό καουτσούκ που περιέχει ένα άτομο φθορίου στη μοριακή του δομή. Συνήθως αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των ατόμων φθορίου της μονάδας που περιέχει φθόριο στο συμπολυμερές, όπως το φθοριούχο αέριο 23, το οποίο είναι ένα συμπολυμερές φθοριούχου βινυλιδενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου. Ο φθοριούχος αγωγός είναι ανθεκτικός σε υψηλές θερμοκρασίες, έλαια και χημικά. 4 πολυσουλφιδίου, το οποίο σχηματίζεται με πολυσυμπύκνωση διαλογονοαλκανίου με πολυσουλφίδιο αλκαλιμετάλλου ή αλκαλικής γαίας. Έχει εξαιρετική αντοχή σε λάδι και διαλύτες, αλλά η αντοχή του δεν είναι υψηλή, η αντοχή του στη γήρανση, η λειτουργικότητα δεν είναι καλή και έχει οσμή. Συχνά χρησιμοποιείται μαζί με καουτσούκ νιτριλίου. Επιπλέον, υπάρχουν καουτσούκ ουρεθάνης, καουτσούκ χλωρυδρίνης, ακρυλικό καουτσούκ και τα παρόμοια.