Οι μπότες βροχής έχουν ηλεκτρική μόνωση;

- Nov 23, 2018-Η λειτουργία μπότες βροχής είναι αδιάβροχη. Δεν έχει απαιτήσεις μόνωσης. Αν και έχει ένα ορισμένο αποτέλεσμα μόνωσης, η απόδοση της μόνωσης δεν είναι αρκετή σε σύγκριση με τις ειδικές μπότες. Σε μερικά συγκεκριμένα περιβάλλοντα, οι μπότες βροχής δεν μπορούν ποτέ να χρησιμοποιηθούν αντί για τις μονωμένες μπότες.