Πρέπει να φορέσετε παπούτσια ασφαλείας στο κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων;

- Dec 24, 2018-

Με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, η ζήτηση για ανταλλακτικά αυτοκινήτων αυξήθηκε επίσης. Ορισμένα εργαστήρια παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων παράγουν μικρά κομμάτια, μερικά παράγουν μεγάλα εξαρτήματα αυτοκινήτων και οι εργαζόμενοι φορούν προϊόντα προστασίας της εργασίας, όπως τα παπούτσια ασφαλείας όταν λειτουργούν. Τα ρούχα εργασίας και τα γάντια εργασίας μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την ασφάλεια της εργασίας και να εξασφαλίσουν την ασφαλή και ομαλή παραγωγή της εταιρείας.


Ορισμένα εξαρτήματα αυτοκινήτου στο συνεργείο αυτοκινήτων είναι δυσκίνητα και οι εργαζόμενοι φορούν παπούτσια ασφαλείας κατά την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση, τα οποία μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την απειλή εξωτερικών δυνάμεων από τα πόδια και να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους. Επειδή τα παπούτσια ασφαλείας με λειτουργία κατά της συντριβής είναι εφοδιασμένα με μια εσωτερική κεφαλή που είναι ανθεκτική σε κάποια δύναμη κρούσης στο δάκτυλο, η εσωτερική κεφαλή τοποθετείται μεταξύ των παπουτσιών και των παπουτσιών, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ζημιά του αντικειμένου που πέφτει το πόδι.


Τα υλικά στοίβαξης στο έδαφος στο εργαστήριο αυτόματων εξαρτημάτων, όπως τα υλικά των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, τα εργαλεία για ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.λπ., φορούν παπούτσια ασφαλείας για την αποτροπή της διάτρησης για να αποτρέψουν τα μεταλλικά αιχμηρά αντικείμενα από τη διάτρηση των πέλμων. Τα παπούτσια ασφαλείας για διάτρηση είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα φύλλα τοποθετημένα πάνω από τα πέλματα, έτσι ώστε τα πόδια να μην μπορούν να τρυπηθούν από διάφορα αιχμηρά αντικείμενα και το πόδι μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της εργασίας.


Οι προφυλάξεις ασφαλείας στο συνεργείο αυτόματων εξαρτημάτων δεν είναι ασήμαντες. Οποιαδήποτε μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Οι εργαζόμενοι που φορούν προστατευτικά παπούτσια που προστατεύουν από τη διάσπαση και την διάτρηση μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά την ασφαλή λειτουργία τους και να εφαρμόσουν την ασφάλεια που απαιτείται από το εργαστήριο παραγωγής. Η προληπτική πολιτική παραγωγής εξασφαλίζει την ασφάλεια ζωής.


Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων συνειδητά φορούν προϊόντα προστασίας της εργασίας κατά την εργασία και βελτιώνουν τις εργασιακές τους δεξιότητες, γεγονός που μπορεί επίσης να προστατεύσει αποτελεσματικά την ασφάλεια των ποδιών.