Κατασκευή του εργοταξίου, πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας

- Dec 21, 2018-

Στη ζωή, πρέπει πάντα να φορούν παπούτσια ανάλογα με διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως παπούτσια για πεζοπορία, παπούτσια πεζοπορίας, παπούτσια για τρέξιμο κ.λπ. Τα παπούτσια ασφαλείας απαιτούνται σε ορισμένα περιβάλλοντα όπου ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια. Στο εργοτάξιο, οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν τα βαριά αντικείμενα που πέφτουν και τα αιχμηρά αντικείμενα τρυπούν το περιβάλλον. Σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν παπούτσια ασφαλείας που να προστατεύουν τα δάχτυλα των ποδιών και να εμποδίζουν τη διάτρηση.


Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές στο εργοτάξιο. Σε εργασίες ασφαλείας, όχι μόνο θα πρέπει να δίνουν προσοχή στη δουλειά τους, αλλά και να δίνουν προσοχή σε επικίνδυνες απειλές από εξωτερικές δυνάμεις, όπως ο σωλήνας που τυλίγεται για να βλάψει το πόδι, η κατασκευή του εδάφους πιέζεται από το υψηλό υψόμετρο τα αντικείμενα κλπ. Αυτοί οι κίνδυνοι Είναι μια μεγάλη απειλή για την ασφάλεια των ποδιών όταν φοράτε αντι-παλαμάκια παπούτσια ασφαλείας. Τα παπούτσια ασφαλείας με λειτουργία κατάσβεσης είναι εφοδιασμένα με μια εσωτερική κεφαλή που είναι ανθεκτική σε μια συγκεκριμένη δύναμη κρούσης στο δάκτυλο και η εσωτερική κεφαλή τοποθετείται μεταξύ των παπουτσιών και των παπουτσιών, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ζημιά του αντικειμένου που πέφτει το πόδι.


Στο εργοτάξιο του εργοταξίου, όπως η λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, η λειτουργία του εξοπλισμού μεταφοράς και η χρήση υλικών και εργαλείων, καρφιά, απορρίμματα μετάλλων ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να διατρυπηθούν και ο πόδι του εργάτη να κοπεί. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτικά. παπούτσια ασφαλείας. Τα παπούτσια ασφαλείας για διάτρηση είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινα φύλλα τοποθετημένα πάνω από τα πέλματα, έτσι ώστε τα πόδια να μην μπορούν να τρυπηθούν από διάφορα αιχμηρά αντικείμενα και το πόδι μπορεί να προστατευθεί αποτελεσματικά για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της εργασίας.


Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας κλάδος υψηλού κινδύνου. Αν κατά λάθος έχετε σκουριασμένα καρφιά στο εργοτάξιο, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσετε τετάνου, που μπορεί να είναι θανατηφόρο, έτσι ώστε ένα ζευγάρι ισχυρών υποδημάτων ασφαλείας Είναι πολύ σημαντικό για τους εργάτες του οικοδομήματος. Και φορούν προστατευτικά παπούτσια ανθεκτικά στη διάβρωση και διάτρηση με ειδικές λειτουργίες για την προστασία των ποδιών τους σε μεγάλο βαθμό και για την ασφαλή λειτουργία τους!


Επιπλέον, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές εργασίες διασταυρούμενης εργασίας στο εργοτάξιο, απαιτούμε από τους κατασκευαστές να φορούν υποδήματα ασφαλείας με ειδικές λειτουργίες για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των λειτουργικών μέτρων ασφαλείας.