Κίνα τάση ασφάλισης της Κίνας βιομηχανία τάση ανάπτυξης

- Jan 19, 2019-

Η τάση ανάπτυξης της βιομηχανίας υποδημάτων ασφάλισης εργασίας είναι να αυξηθεί η έρευνα και ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων υλικών για τη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων. Προς το παρόν, τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται στο πάνω μέρος των υποδημάτων ασφάλισης εργασίας είναι το δέρμα όψεως, το τροποποιημένο δέρμα και το κομμένο δέρμα. Το full-face δέρμα αναφέρεται στο ανώτερο δέρμα που έχει βυρσοδέψει και διατηρεί όλα τα στρώματα κόκκων, επίσης γνωστά ως full-layer δέρμα? το τροποποιημένο δέρμα αναφέρεται στο ανώτερο δέρμα που έχει μαυρίσει και μηχανικά στιλβωμένο για να τροποποιήσει τη δομή των κόκκων. το κομμένο δέρμα Αναφέρεται στην πρώτη ή τη δεύτερη στρώση δέρματος που λαμβάνεται με τη δέψη και το κόψιμο της επιδερμίδας. Επί του παρόντος, περίπου το 50% των παπουτσιών ασφάλισης εργασίας που πωλούνται στην αγορά κατασκευάζονται από δέρμα με πλήρη όψη ή τροποποιημένο δέρμα και περίπου το 50% είναι δερμάτινο τμήμα.


Με τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, η συνειδητοποίηση της ασφαλούς παραγωγής αυξάνεται, η ζήτηση για εξοπλισμό ατομικής προστασίας αυξάνεται και οι απαιτήσεις για την ποικιλία και την ποιότητα του εξοπλισμού ατομικής προστασίας αυξάνονται. Αυτό δεν είναι μόνο για προσωπική προστασία. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας προμηθειών παρέχει έναν ευρύ χώρο, αλλά θέτει επίσης υψηλότερες απαιτήσεις στα ατομικά πρότυπα προστασίας.


1. Η κατάσταση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας και των προτύπων στην παραγωγή ασφάλειας καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας αποτελεί σημαντικό μέρος της παραγωγής ασφάλειας. Όταν τα τεχνικά μέτρα δεν μπορούν να εξαλείψουν εντελώς τους επικίνδυνους και επιβλαβείς παράγοντες στην παραγωγή ή δεν μπορούν να λάβουν ασφαλή και αποτελεσματικά τεχνικά μέτρα, η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας αποτελεί το καλύτερο μέσο για την πρόληψη εξωτερικών τραυματισμών και την εξασφάλιση προσωπικής ασφάλειας και υγείας. Ένας μεγάλος αριθμός γεγονότων δείχνει ότι μια ζώνη ασφαλείας ή ένα κράνος μπορεί να σώσει τη ζωή ενός ατόμου σε κρίσιμη στιγμή. Μια προστατευτική μάσκα μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους από βλάβες και επαγγελματικές ασθένειες. Η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα με πνευμονοκονίαση και ο αριθμός των ασθενών είναι το άθροισμα του αριθμού των ασθενών με πνευμονοκονίαση σε άλλες χώρες του κόσμου. Η πρακτική έχει αποδείξει ότι εφ 'όσον είναι εφοδιασμένο με γενικό εξοπλισμό αναπνευστικής προστασίας και φοριέται όπως απαιτείται και χρησιμοποιείται σωστά, η μεγαλύτερη πνευμονοκονίαση μπορεί να προληφθεί. του. Η ετήσια παραγωγή άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής στην Κίνα και μόνο 30 έως 40 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει εξοπλισμό ατομικής προστασίας και είναι αυστηροί όσον αφορά τον εξοπλισμό, τη χρήση και τη διαχείριση. Ως εκ τούτου, όχι μόνο πρέπει να καθιερώσουμε τη σημαντική θέση και τον ρόλο του εξοπλισμού ατομικής προστασίας στην ασφαλή παραγωγή της Κίνας από το σύστημα ή το νόμο, αλλά και να επιταχύνουμε την ενσωμάτωση των ατομικών προτύπων προστασίας της Κίνας με τα διεθνή πρότυπα, να ενισχύσουμε την εποπτεία και τη διαχείριση, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την αποτελεσματική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.


2. Τα πρότυπα της βιομηχανίας έχουν σταδιακά καταστεί σημαντικό μέρος του συστήματος τυποποιημένων ατομικών προτύπων προστασίας. Με την εγκαθίδρυση και τη βελτίωση του οικονομικού συστήματος της σοσιαλιστικής αγοράς της Κίνας, η κυβέρνηση θα εξασθενήσει βαθμιαία τη λειτουργία της παρέμβασης στην αγορά και οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον πυλώνα της αγοράς οικονομικές δραστηριότητες και πάντα στο προσκήνιο της αγοράς. Οι βιομηχανικοί σύλλογοι είναι εκπρόσωποι και παρέχοντες υπηρεσίες επιχειρήσεων, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της βιομηχανίας και τη γέφυρα και τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και επιχειρήσεων. Τα βιομηχανικά πρότυπα αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τις ενώσεις που εξυπηρετούν τις εταιρείες και τις αγορές. Η παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών αποτελεί σημαντική λειτουργία των βιομηχανικών ενώσεων. Το κράτος ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν πρότυπα επιχειρήσεων που προσαρμόζονται στην αγορά, προωθεί τις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν πρότυπα συμμαχιών υπό τη μορφή συμμαχιών επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση των κοινών συμφερόντων της αγοράς και διαμορφώνει και δημοσιεύει βιομηχανικά και ακαδημαϊκά πρότυπα υπό μορφή ενώσεων, άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες δεν μπορούν μόνο να προωθήσουν τις επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και η πρωτοβουλία συμμετοχής σε δραστηριότητες τυποποίησης καθιστούν τη ζήτηση προτύπων προερχόμενη από την αγορά και μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο των βιομηχανικών ενώσεων, των κοινωνιών και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων στις ξένες οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθιστώντας την βασική δύναμη των τεχνικών συμμαχίες και τεχνικά πρότυπα. Τα πρότυπα της βιομηχανίας μπορούν γρήγορα να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς. Οι βιομηχανικές ενώσεις μπορούν να βελτιώσουν τα βιομηχανικά πρότυπα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς στα εθνικά πρότυπα μέσω των διαδικασιών ανάπτυξης εθνικών προτύπων και, στη συνέχεια, να μετατρέψουν τα εθνικά πρότυπα σε κανόνες προσαρμογής στις διεθνείς αγορές και να βελτιωθούν σταδιακά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΟΕ. Το πρότυπο προσωπικής προστασίας της Κίνας, το οποίο τυποποιεί την παραγωγή και τις πωλήσεις εξοπλισμού ατομικής προστασίας.