Αντιστατικά προστατευτικά υποδήματα, μονωμένα προστατευτικά υποδήματα, ηλεκτρικές ιδιότητες των αγώγιμων υποδημάτων και διαφορές στο χώρο εργασίας

- Jan 26, 2019-

Αντιστατικά προστατευτικά υποδήματα, μονωμένα προστατευτικά υποδήματα, αγώγιμα παπούτσια έχουν απαιτήσεις ηλεκτρικής απόδοσης, η σωστή κατανόηση των απαιτήσεων ηλεκτρικής απόδοσης τους είναι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει τραυματισμός στατικού ηλεκτρισμού, η προϋπόθεση ατυχημάτων ηλεκτροπληξίας.

1: Υποδήματα αγωγού: οι απαιτήσεις ηλεκτρικής απόδοσης είναι 0 Έχει τη λειτουργία της διάχυσης της συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού του ανθρώπινου σώματος. Το περιβάλλον χρήσης είναι εύφλεκτο, εκρηκτικό, χωρίς κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και αγωγιμότητας.

2: Αντιστατικά προστατευτικά υποδήματα: Οι απαιτήσεις ηλεκτρικής απόδοσης των 100kΩ

3: Μονωμένα προστατευτικά υποδήματα: οι απαιτήσεις ηλεκτρικής απόδοσης σύμφωνα με το GB12011-2009 μπορούν να κάνουν το πόδι και τη μόνωση φορτισμένου σώματος, να αποτρέψουν το πέρασμα του ρεύματος από το σώμα, τη χρήση του περιβάλλοντος για ζωντανή εργασία,